loading

รถเข็นไฟฟ้าผู้ป่วย

22,000฿

คำอธิบาย

รถเข็นไฟฟ้าผู้ป่วย รุ่น HK – 6001

รถเข็นไฟฟ้าผู้ป่วย

ราคา 22,900 บาท

รับประกับ 1 ปี จากทางร้าน (นำเข้าเอง)

สินค้า PreOrder